Om bruken

Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for offentlige og private virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv.

Virksomheter med et mangfoldsperspektiv kjennetegnes av at man:

  • tilrettelegger sine tjenester og service i forhold til det å betjene en mangfoldig brukergruppe
  • rekrutterer nye medarbeidere på en slik måte at man gjenspeiler brukergruppene
  • har en personalpolitikk som gir alle ansatte de samme utviklingsmulighetene
  • har et innhold i sine tjenester som alle brukerne kan kjenne seg igjen i
  • gjør informasjon tilgjengelig via ulike kanaler, slik at alle finner noe som passer den enkelte

Likeverdige tjenesterFor offentlige tjenestesteder i Norge er Mangfoldsspeilet gratis tilgjengelig, hvilket vil si at man kan gjennomføre prosessen på egen hånd uten omkostninger. Private virksomheter må betale en lisens. MiA kan bistå med implementeringen i den utstrekning hver enkelt virksomhet selv ønsker mot betaling. Ta kontakt med oss for mer informasjon om gjennomføringen av mangfoldsspeilet.

 

MiA har enerett på Mangfoldsspeilet, og ønsker man andre konsulenter enn MiA til å bistå med implementeringen må dette avtales med MiA på forhånd.