Offentlige tjenester

Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for offentlige tjenestesteder og virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv. Mangfoldsspeilet kan skreddersys tjenestens ulike behov og ønsker. Figuren til venstre viser metoden: En intern kartlegging med påfølgende prosessarbeid for å jobbe med utfordringer og viderføring av god praksis.

NAV-tjenestene, helsestasjoner, barnevern, skoler og barnehager er eksempler på offentlige tjenester som har brukt Mangfoldsspeilet som metode for å forbedre tjenester for sine brukere, og som igjen bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Mangfoldsspeilet kan brukes av ledelsen til å forankre en endringsprosess blant medarbeiderne. Prosessen involverer alle ansatte og fungerer både som en temperaturmåler og som utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene.I fanene/menyknappene ovenfor finnes informasjon om hvert trinn i prosessen.