Målgruppe

19.jpgMangfoldsspeilet kan brukes av alle typer tjenestesteder, både offentlige og private, og kan tilpasses til diverse formål. Enten man ønsker et rent service/brukerperspektiv, et personalpolitisk perspektiv, som et rekrutteringsforberedende verktøy, eller alt dette på en gang, er mangfoldsspeilet et funksjonelt og effektivt redskap for ledelsen.

 

 

Noen av typen tjenester som har tatt i bruk Mangfoldsspeilet er:

  • Bank og forsikring
  • Sosialkontor
  • Trygdekontor
  • Helsestasjoner
  • Skoler og barnehager
  • Barnevern

For mer informasjon om andres erfaringer ved bruk av Mangfoldsspeilet kontakt MiA.06.jpg07.jpg