Ressurser

Kunnskap

På denne siden finner du informasjon om organisasjoner, institusjoner og personer som kan fungere som ressurser i kompetansehevingstiltak din virksomhet kan ønske å gjennomføre etter dialogseminaret. Klikk her for mer info.

 

Stimuleringsmidler

Byrådsavdeling for barn og utdanning (BOU) i Oslo kommune vil i 2007 fordele kr 90 000 til bydeler som tar i bruk Mangfoldsspeilet. Klikk her for mer informasjon.