Skole og barnehage

Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for skoler og barnehager som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv

Mangfoldsspeilet er et hjelpemiddel som kan bistå den enkelte skole/barnehage å vurdere hvor godt pedagogikken og organiseringen er tilpasset en flerkulturell elevgruppe og hvor langt man har kommet i å tilby likeverdig utdanning til alle barn. Figuren til venstre viser metoden i dette arbeidet.

Mangfoldsspeilet kan også hjelpe å finne tiltak som frigjør de ressurser som ligger i det flerkulturelle mangfoldet. Ved bruk av Mangfoldsspeilet blir det mer tydelig for skolen/barnehagen at utgangspunktet for tiltakene bør være barnas grunnleggende behov og deres eksisterende kompetanse, og ikke et ønske om å gjøre barna mest mulig like, eller at de skal tilpasses en eksisterende mal beregnet på etnisk norske barn.

Mangfoldsspeilet kan brukes av ledelsen til å forankre en endringsprosess blant de ansatte/lærerne. Prosessen involverer alle ansatte og fungerer både som en temperaturmåler og som utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene. For detaljer om alle fasene i prosessen se fanene/menyknappene ovenfor.