Kontakt

Det er Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) som har utviklet Mangfoldsspeilet og som sitter med rettighetene i Norge.
Kontaktperson i MiA:

Eli Langset
Epost: bareeli@online.no

Tlf: 934 11 576