Private bedrifter

Mangfoldsspeilet er et benchmarkingsverktøy for alle private bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv. Mangfoldsspeilet kan skreddersys den enkeltes bedrifts ønsker og behov. Figuren til høyre viser metoden: En intern kartlegging med påfølgende prosessarbeid for å jobbe med utfordringer og viderføring av god praksis.

Bank og forsikring, næringsmiddelindustrien og andre servicenæringer er eksempler på bransjer som har brukt Mangfoldsspeilet som metode for å forbedre sine varer og tjenester for sine brukere, og som igjen bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Mangfoldsspeilet kan brukes av ledelsen til å forankre en endringsprosess blant medarbeiderne. Prosessen involverer alle ansatte og fungerer både som en temperaturmåler og som utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene.