Gjennomføring

Tiltak og gjennomføringI siste del av prosessen er forpliktelse og ansvar på toppledernivå alfa og omega for bedrifter som ønsker å framstå med en klar mangfoldsprofil og fokus på konkurransedyktige varer og tjenester. I slike organisasjoner blir ledelsen oppfattet som en pådriver for mangfold. Ledere på alle nivå har et ansvar for at tiltak for å fremme konkurransedyktige varer og tjenester blir gjennomført i organisasjonen.

I tillegg til at ledere på alle nivåer yter sitt, er det viktig at arbeidsmiljøet – medarbeiderne – står sammen om å nå de målene de setter for sitt arbeid.

Organisasjoner som er pådrivere for likeverdige tjenester har en rekke fellestrekk:

  • Gjennomføring av opplæring og utdanning som bidrar til måloppnåelse
  • Årlige representative kundeundersøkelser
  • Lederne viser en forpliktelse for å ivareta mangfold i organisasjonen.
  • Ledelsen anser mangfold som en sentral verdi i organisasjonen.
  • Ledelsen går aktivt inn for å gjennomføre handlingsplaner for hele organisasjonen og de enkelte avdelinger.