Kartlegging

KartleggingFase to i prosessen består i at alle lærerne og andre ansatte på skolen/barnehagen svarer på en rekke utsagn om forholdene på skolen/ i barnehagen. For skoler og barnehager er det 4 temaer som tas opp:

  • Ansattes kompetanse og arbeidsmiljø
  • Undervisningssituasjonen og tilpasset opplæring/ Lek og pedagogisk opplegg
  • Skole/barnehage -hjem samarbeid
  • Holdninger til det flerkulturelle

Antall utsagn og antall temaer kan skreddersys etter skolens/barnehagens behov og ønsker. Kartleggingen kan foretas både elektronisk over internett og ved å kopiere opp skjemaer til lærerne.

Tidsbruk: I gjennomsnitt tar det 20 min å besvare 36 utsagn.
For å se konkrete eksempler på utsagn i kartleggingen klikk ønsket versjon: Skole - Barnehage