Forberedelser

Dette er første fase i gjennomføring av Mangfoldsspeilet. Fasen innebærer flere trinn:

  1. Forankring i skole eller barnehageledelsen. Ledelsen tar en tydelig beslutning om at man ønsker å benytte seg av Mangfoldsspeilet for å kartlegge skolens mangfoldsprofil.
  2. Det skal nedsettes en prosjektgruppe som får ansvaret for å følge opp prosessen – evt. sammen med MiA. Her er det lurt å velge 2-3 lærere/ansatte fra ulike klassetrinn/avdelinger i tillegg til noen representanter fra ledelsen.
  3. Tidsplan. Ledelsen legger opp en tidsplan for gjennomføringen. Det bør ikke gå mer enn 1 måned mellom kartlegging og dialogseminaret.
  4. Informasjonsmøte. MiA besøker skolen og holder et informasjonsmøte for alle ansatte som skal delta i prosessen.

Tidsbruk: Informasjonsmøtet varer i 45 minutter.