Gjennomføring

Tiltak og gjennomføringI siste del av prosessen er forpliktelse og ansvar hos skole/barnehageledelsen alfa og omega for skoler og barnehager som ønsker å framstå med en klar mangfoldsprofil og fokus på likeverdige opplæring for alle elever. I slike skoler og barnehager blir ledelsen oppfattet som en pådriver for mangfold. Ledere må samarbeid med lærerne/ansatte i alle trinn og avdelinger om tiltak for å fremme en likeverdige opplæring på skolen eller  i barnehagen.

I tillegg til at ledelsen på alle nivåer yter sitt, er det viktig at arbeidsmiljøet – medarbeiderne – står sammen om å nå de målene de setter for sitt arbeid.

Skoler og barnehager som er pådrivere for likeverdige opplæring har en rekke fellestrekk:

  • Mangfoldet blant elevene sees på som en ressurs til berikelse av fellesskapet
  • Er opptatt av at mangfoldet blant elevene gjenspeiler seg blant lærerne - mao at man ansetter lærere og assistenter med minoritetsbakgrunn
  • Lærere som er opptatt av at mangfoldet blant elevene gjenspeiler seg i undervisningens innhold
  • Ledelsen og lærere anser mangfold og likeverdige opplæring i praksis som en sentral verdi for all pedagogisk virksomhet
  • Ledelsen går aktivt inn for å gjennomføre handlingsplaner for hele skolen/barnehagen og de enkelte avdelinger