Dialogseminar

DialogseminarSkolen/barnehagen deres har nå gått gjennom 3 faser av prosessen. Dere har foretatt forberedelser, en intern kartlegging, og fått vurdert skolens/barnehagens mangfoldsprofil. På bakgrunn av profilen eller resultatene fra kartleggingen skal dere nå gjennomføre et dialogseminar der alle skolens/barnehagens ansatte deltar. Dette er et forum der ledelse og ansatte kan diskutere resultatene og komme med forslag til tiltak for å forbedre tjenestene og videreføre og spre eksisterende god praksis. Seminaret kan ledes av prosjektgruppen alene, eller i samarbeid med MiA.

Et forslag til opplegg på dialogseminaret er f.eks:

1. Plenum: Presentasjon av skolens/barnehagens mangfoldsprofil - ved prosjektgruppen/MiA
2. Plenum: Kort meningsutveksling om resultatene
3. Gruppearbeid: Lærerne/ansatte deles inn i grupper og får hver sine temaer/spørsmål å drøfte. Formålet er å komme fram til forslag til løsninger/tiltak på eksisterende utfordringer gjennom diskusjon og erfaringsutveksling.

4. Plenum: Alle grupper presenterer sine diskusjoner og tiltak de ønsker å gjennomførepå skolen.

Skole/barnehageledelsen tar med seg innspillene fra gruppene og vurdere disse i forhold til utvikling av strategiplan for skolen/barnehagen. Det bør settes av en hel dag til denne prosessen.