Tiltak

Tiltak og gjennomføringTiltakene som de lærerne/ansatte og ledelsen kom fram til under dialogseminaret må følges opp av prosjektgruppen og ledelsen. Hvis tiltakene er i samsvar med ledelsens prioriteringer bør de legges inn i skolens/barnehagens handlingsplan, slik at ledelsen påtar seg sin del av ansvaret for at den investerte tiden i gjennomføringen av dette verktøyet bærer frukter.

Noen av stikkordene for vellykket gjennomføring av tiltakene er ansvar, ledelse,  forpliktelse, økt medarbeiderkompetanse, kursing og en periodemessig gjennomgang av undervisningen og pedagogisk opplegg.

Tiltakene som alle skolens/barnehagens ansatte sammen har kommet fram til vil etter all sannsynlighet rette seg inn mot noen av disse faktorene. Hvorvidt man lykkes med å gjennomføre tiltakene vil på dette stadiet avhenge av prosjektgruppens og ledelsens initiativ, forpliktelse og ansvar for den videre oppfølgingen. Her kan også MiA sammen med andre kompetansepersoner bidra med faglig påfyll.

Husk til slutt at det i Mangfoldsspeilet er lagt til en hel del forslag til tiltak som vi har samlet av gode erfaringer i hele landet. I tillegg vil dere kunne trekke fra ressursene til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), som har eksperter på mange ulike felt innenfor skole og barnehagearbeid.