Dialogseminar

DialogseminarDere har nå gått gjennom forberedelser, en intern kartlegging, og fått virksomhetens mangfoldsprofil. På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen skal dere nå gjennomføre et dialogseminar der alle ansatte deltar. Dette er et forum der ledelse og medarbeidere kan diskutere resultatene og komme med forslag til tiltak for å forbedre tjenestene og videreføre og spre eksisterende god praksis. Seminaret kan ledes av prosjektgruppen alene, eller i samarbeid med MiA.

Under dialogseminaret drøfter man først resultatene fra skjemaene og mangfoldsprofilen som virksomheten har fått. Målet for seminaret er å identifisere god praksis og definere hva slags tiltak som kan settes i gang for å møte eventuelle utfordringer. Målet er naturligvis likeverdige tjenester for alle brukere. Det bør settes av en hel dag til denne prosessen.