Forberedelser

Dette er første fase i gjennomføring av Mangfoldsspeilet. Fasen innebærer flere trinn:

  1. Forankring i ledelsen. Ledelsen tar en tydelig beslutning om at man ønsker å benytte seg av Mangfoldsspeilet for å kartlegge virksomhetens mangfoldsprofil.
  2. Det skal nedsettes en prosjektgruppe som får ansvaret for å følge opp hele prosessen – evt. sammen med MiA.
  3. Tidsplan. Ledelsen legger opp en tidsplan for gjennomføringen. Det bør ikke gå mer enn 2 uker mellom kartleggingen og dialogseminaret.
  4. Informasjonsmøte. MiA besøker virksomheten og holder et informasjonsmøte for alle ansatte som skal delta i prosessen.

Tidsbruk: Informasjonsmøtet varer i 45 minutter.