Kartlegging

KartleggingFase to i prosessen består i at alle de ansatte i virksomheten svarer på en rekke utsagn/påstander om forholdene på arbeidsplassen. Antall utsagn og antall temaer kan skreddersys for hver enkelt virksomhets behov og ønsker. Kartleggingen kan foretas både elektronisk over internett og ved å kopiere opp skjemaer til de ansatte.

 

 

Utsagnene tar for seg temaer som f.eks:

  • Tjenestenes tilgjengelighet og kvalitet
  • Personalpolitikk
  • Rekrutteringspraksis
  • Kompetanse og kompetansebehov
  • Prosedyrer i brukertilpasning
  • Kommunikasjon
  • Tidsbruk: I gjennomsnitt tar det 20 min å besvare 36 utsagn.

    For å se konkrete eksempler på utsagn i kartleggingen klikk her.