Gjennomføring

Tiltak og gjennomføringI siste del av prosessen er forpliktelse og ansvar på toppledernivå alfa og omega for organisasjoner som ønsker å framstå med en klar mangfoldsprofil og fokus på likeverdige tjenester. I slike organisasjoner blir ledelsen oppfattet som en pådriver for mangfold. Ledere på alle nivå har et ansvar for at tiltak for å fremme likeverdige tjenester blir gjennomført i organisasjonen.

I tillegg til at ledelsen på alle nivåer yter sitt, er det viktig at arbeidsmiljøet – medarbeiderne – står sammen om å nå de målene de setter for sitt arbeid.

Organisasjoner som er pådrivere for likeverdige tjenester har en rekke fellestrekk:

  • Gjennomføring av opplæring og utdanning som bidrar til likeverdig tjenesteyting
  • Årlige representative brukerundersøkelser
  • Lederne viser en forpliktelse for å ivareta likeverdige tjenester og mangfold i organisasjonen.
  • Ledelsen anser mangfold og likeverdige tjenester som en sentral verdi i organisasjonen.
  • Ledelsen går aktivt inn for å ivareta likeverdige tjenester og gjennomføre handlingsplaner for hele organisasjonen og de enkelte avdelinger.

For å få flere detaljer i gjennomføringen av Mangfoldsspeilet se også under ”Prosessen” i menyen til venstre, og ta i tillegg gjerne kontakt med oss i MiA. For de 12 største kommunene i landet kan man hvert år i tillegg søke IMDi om midler til en gjennomføring og oppfølging av mangfoldsspeilet. For kontaktinfo se egen side.